Degerö
Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors
T. 0400 850966 / liikkisdegero@gmail.com