Liikkis

Iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille jo vuodesta 1999

Järjestämme lakisääteistä iltapäivätoimintaa Helsingissä 1. ja 2. luokkalaisille kahdeksassa toimipaikassa eri puolilla Helsinkiä. Tarjoamme lapsille ohjattua monipuolista iltapäivätoimintaa klo 12-17 välisenä aikana kaikkina lukuvuoden arkipäivinä, koulujen toiminta - ja loma-ajat huomioiden.

Tavoitteemme on tukea lasten fyysistä ja psyykkistä kasvua turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä.

Pyrimme jatkuvasti pitämään ilmapiirin turvallisena, hauskana ja rentona, ja ennenkaikkea kannustavana, niin että kaikki viihtyvät toiminnassamme. Kuuntelemme lasten toiveita toimintamme suunnittelussa ja annamme lapselle valinnan mahdollisuuksia ja tuemme heitä kehittymään oma-aloitteisiksi ja vastuullisiksi ryhmäläisiksi.

Toiminnan suunnittelussa lähtökohtana ovat koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnallisten perusteet, joiden tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • lapsen tunne-elämän, sosiaalisen kehityksen ja eettisen kasvun tukeminen
  • osallisuuden edistäminen
  • tasa-arvon lisääminen
  • syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

Mitä toimintamme pitää sisällään?

Toimintamme pitää sisällään päivittäisen välipalan lisäksi, ulkoilua, läksyjen tekoa, askartelua, piirtämistä, liikuntaa, lautapelien pelaamista jne. vapaata leikkiä unohtamatta. Lisäksi pyrimme tekemään erilaisia retkiä vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.

Meillä on useimmissa paikoissa luokkatilojen lisäksi liikuntasali käytössä, erilaisiin leikkeihin, peleihin ja liikkumiseen.

Tarjoamme lapsille mahdollisuuden monipuoliseen tekemiseen päivittäin, joko ohjatusti tai omaehtoisesti.

Pyrimme näkemään lapsen aktiivisena toimijana, joka vaikuttaa itse oman kerhopäivänsä kulkuun. 
Jokaisena kerhopäivänä on tarjolla erilaisia toimintatuokiota, joista lapsi voi valita mielekkäimmän. Lisäksi lapsi voi valita itsenäistä toimintaa, joka voi olla mm. piirtämistä, lautapelien pelaamista, lukemista ja leikkimistä.